Sista ansökningsdagar för alla stiftelser


 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari 2024sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

25 april 2024sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

1 maj 2024sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

1 september 2024sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober 2024sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober 2024sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 februari 2025sista ansökningsdag för

 

Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,6 miljarder kronor under 2022

Besök de övriga stiftelserna
 
Thumbnail

Wallenberg Scholar Anne L’ Huillier en av årets tre Nobelpristagare i fysik 2023

 

Hon belönas tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz för sina experiment som gett mänskligheten nya verktyg för att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler.

 

 

Wallenbergs kretslopp – i ständig utveckling sedan 1856

I nästan 170 år har Familjen Wallenberg arbetat engagerat och långsiktigt för att stödja företag och forskning i Sverige och internationellt.

Det som vanligtvis kallas Wallenbergsfären inkluderar 16 ideella stiftelser, helägda ägarbolag Wallenberg Investments, FAM och Navigare Ventures samt det noterade delägda investmentbolaget Investor AB och deras respektive innehav i världsledande och innovativa företag med internationellt starka marknadspositioner.  

Tillsammans bildar stiftelserna och bolagen som familjen är engagerad i, ett kretslopp. Familjens långsiktiga arbete och framgångarna för varje enskilt bolag, har gjort det möjligt för stiftelserna att anslå cirka 2,8 miljarder kronor årligen till grundforskning och utbildning i Sverige och ungefär totalt 44 miljarder kronor sedan grundandet av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917.

I dag leds familjens engagemang av medlemmar i den femte generationen med ett växande engagemang från den sjätte.