Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 1,8 miljarder kronor under 2021

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser


 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

1 maj sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

1 september sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Wallenbergstiftelserna stödjer 32 ukrainska forskare vid svenska universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne, Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat anslag som gör det möjligt att anställa 32 ukrainska forskare under ett års tid vid svenska universitet. 

 

 

Hon vill skapa hållbara, självläkande batterier

Vi blir alltmer beroende av batterier. Och batterier har en viktig roll när vi ska minska utsläppen och begränsa klimatförändringarna.  
Men dagens batterier har ett stort problem. Dom slits ganska snabbt ut. Wallenberg Scholar Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Hon håller på att ta fram en helt ny lösning för att rädda batteriernas hälsa. Hon vill skapa ett självläkande batteri. Inspirationen kommer från vanliga läkemedel. Tanken är att batterierna ska ha en komponent inne i sig – likt ett piller.
Med tillgång till sådana batterier skulle vi kunna lagra energi med mycket mindre slitage på vår planet.