Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,4 miljarder kronor under 2019

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

 
Wallenbergstiftelserna kommer att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19.  Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.
 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

26 april sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 juni sista ansökningsdag för

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap
Utlysning

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Analysmaterial, forskningsprojekt, biobanker  – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar upp till 110 miljoner kronor på insatser mot coronaviruset som samordnas av SciLifeLab.
 

 

 

 

 

Covid19-forskning på gång 

Följ forskarna som med hjälp av blodprover, antikroppstest och biobanker ska lösa virusets gåta. Möt professorerna Siv Andersson SciLifeLab, Lars Engstrand KI, Sophia Hober, KTH, Peter Nilsson KTH/SciLifLab och specialläkaren och forskaren Charlotte Thålin på Danderyds sjukhus. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer forskning kring covid-19 med 130 miljoner kronor.