Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 1,8 miljarder kronor under 2021

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser


 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

1 maj sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

1 september sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Peter Wallenberg Jr ny hedersledamot av Vetenskapsakademien

Peter Wallenberg Jr har valts in som hedersledamot i Vetenskapsakademien. Akademien konstaterar att han under lång tid varit en centralfigur i Wallenbergstiftelsernas så viktiga stöd till svensk forskning och utbildning. 

 

 

Kerstin Lindblad-Toh vill hitta generna som gör hundar sjuka, för att göra människor friska. 

Om man försöker hitta sjukdomsgener hos människor så behöver man ofta använda 10 000-tals patienter eftersom det finns så många olika kombinationer av genetiska mutationer. Men hos hundar där det anrikats en eller ett fåtal mutationer så kan man klara sig med några hundratals hundar i stället.

Olika hundraser får olika sjukdomar. Vissa stora hundraser till exempel får cancer medan andra hundar får diabetes. Hundrasen tollare drabbas i större utsträckning av SLE. Både hos hundar och människor gör sjukdomen att immunförsvaret periodvis attackerar leder och organ. I Sverige insjuknar ungefär 400 personer varje år