Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Små molekyler styr hjärnans utveckling och cancer

De bestämmer över hjärnans utveckling. De har ett finger med i spelet i cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurologisk sjukdom. Små molekyler – så kallade mikroRNA – styr över både ont och gott i kroppens celler. Forskare vid Karolinska Institutet har bestämt sig för att försöka förstå och manipulera dem.

MikroRNA är en liten molekyl som styr och ställer i kroppens celler. Med sin förmåga att påverka någon av cellens många budbärare, en annan molekyl som kallas mRNA (messengerRNA), som översätter information från arvsmassa till proteiner, fungerar den lite som en gammaldags växeltelefonist. Den kopplar fram genom att identifiera landsnummer, riktnummer och slutligen troligen genom exakt telefonnummer till rätt budbärare. Det är budbäraren som för vidare informationen och ser till att rätt proteiner produceras.

MikroRNA är felreglerad i cancer

Hittills har forskare listat ut hur dessa växeltelefonister slår in både landsnummer och riktnummer, men ännu vet vi inte hur mikroRNA agerar för att hitta exakt rätt nummer till varje enskild budbärare. Dessutom är det också fortfarande ett mysterium hur mikroRNA ”bestämmer” vad som händer med budbäraren.

Katja Petzold är forskarassistent vid Karolinska Institutet och leder en tvärvetenskaplig studie:

– Nu ska vi ta reda på hur mikroRNA arbetar, för att göra det kommer vi att studera deras struktur och rörelse samt manipulera dessa i djurstudier, säger hon.

Att ta reda på det kan få betydelse för flera olika sjukdomar där mikroRNA är inblandat. För cancerforskningen är det intressant med felregleringen av mikroRNA.

– I många cancerformer som vi känner till är mängden mikroRNA nedsatt, men varför det är så vet vi inte. Vårt långsiktiga mål är nya framtida behandlingsformer som utnyttjar mikroRNA, säger hon

Styr hjärnans utveckling

MikroRNA spelar inte bara en roll vid cancer utan har också betydelse för hjärnans utveckling. För att ta reda på hur mikroRNA styr utvecklingen i hjärnan planerar forskarna att göra en djurstudie där man manipulerar mikroRNA i hjärnan på musembryon och testar vilka budbärare som påverkas. Samtidigt studerar de hur molekylerna beter sig med hjälp av moderna metoder med extrem hög upplösning, så kallad atomupplösning.

Text: Karolinska Institutet
Foto: Gunnar Ask