In english

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg.

Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus och har anslagit 31 miljarder kronor sedan 1917.

                                                                                                                                       Integritetspolicy

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond